Banner

بهترین تجربه خرید آنلاین غذا

با بزرگترین پلتفرم سفارش غذا

بیشتر بدانید
Banner

بهترین تجربه خرید آنلاین غذا

با بزرگترین پلتفرم سفارش غذا

بیشتر بدانید
Banner

بهترین تجربه خرید آنلاین غذا

با بزرگترین پلتفرم سفارش غذا

بیشتر بدانید

گشت و گذار

image
دیدن همه
product-img
tag
10%

ونک، فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز

صبحانه، ناهار ،شام خانگی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

پیتزا ایتالیایی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

دسر و نوشیدنی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag
20%

سنتی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag جدید

فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag
10%

ونک، فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز

صبحانه، ناهار ،شام خانگی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

پیتزا ایتالیایی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

دسر و نوشیدنی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag
20%

سنتی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag جدید
ترنم
4.5

فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
image
دیدن همه
image
دیدن همه
product-img
tag
10%

ونک، فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز

صبحانه، ناهار ،شام خانگی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین
فیله
4.5

پیتزا ایتالیایی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

دسر و نوشیدنی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag
20%

سنتی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag جدید
ترنم
4.5

فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag
10%

ونک، فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز

صبحانه، ناهار ،شام خانگی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین
پرند
4.5

پیتزا ایتالیایی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

دسر و نوشیدنی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag
20%

سنتی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag جدید
ترنم
4.5

فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
image
دیدن همه