کوشر باکس

مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
غذای خوب

گشت و گذار

image
دیدن همه
product-img
tag
10%

ونک، فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز

صبحانه، ناهار ،شام خانگی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

پیتزا ایتالیایی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag برترین

دسر و نوشیدنی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag
20%

سنتی

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
product-img
tag جدید
ترنم
4.5

فست فود

30-40 دقیقه 10000 تومان
4225 امتیاز
امتحان کنید

غذای ملل

مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
بالاترین کیفیت

بهترین آشپز

مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان
مانچ‌باکس (نام غذا)
 • تومان
 • برگر
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • 20-30 دقیقه
 • 4.2 (200+)
 • حمل و نقل رایگان